DEZBATERE//Cine va achita datoriile istorice la energia termică?

Specialiștii S.A „Termoelectrica” și reprezentanții fondului locativ din municipiul Chișinău s-au întâlnit la 12 septembrie în cadrul unei dezbateri publice pentru a discuta soluțiile pentru depășirea acumulate de asociațiile de proprietari. În timp S.A „Termoelectrică” investește în proiecte de eficiență energetică, gestionarii fondului locativ rămân înghițite de datorii și obligații față de furnizori.

„Tarifele la căldură nu au fost ajustate din 2001 până în 2007, iar în 2008 avut loc prima majorare a tarifelor și imediat au fost introduse compensațiile pentru perioada rece anului. Din 2011 până în 2015 tarifele la căldură au fost ajustate de patru ori de ANRE, iar în acest timp, a apărut problema recuperării banilor de la consumatori, care nu aveau capacitate de plată să achite facturile la tarifele majorate. Iar în 2015, când Termoelectrica a fost creată, au apărut noi probleme – problemele vechi legate de datoriile acumulate de către Termocom au rămas nerezolvate, iar situația a devenit mai tensionată între furnizorul de agent termic și gestionarii fondului locativ”, a declarat Victor Parlicov, expert în politici energetice la IDIS „Viitorul”.

Astfel, pe parcursul a 26 de ani s-au acumulat datorii foarte mari față de S.A „Termoelectrica”, iar fondul rezidențial este lider absolut la acest capitol, deținând 98% din totalul datoriilor istorice.

„Datoriile se formează din cauza unor consumatori rău platnici și atunci gestionarul se pomenește într-o situație proastă. Din cele trei mii de apartamente controlate acest an (din 26 mii), am identificat 117 cazuri de furt: de facto consumatorul era conectat la încălzirea centralizată, iar de jure, utiliza cazanul autonom. Există încă o problemă a gestiunii fondului locativ. Am fi foarte mulțumiți să contractăm direct consumatorii, dar care vor trebui să respecte niște obligațiuni”, este de părere directorul SA „Termoelectrica”, Veaceslav Eni.

La rândul lor, gestionarii fondului locativ susțin că sunt dați în judecată în ciuda faptului că achită în avans facturile și nu înțeleg de unde apar datoriile.

Potrivit lui Victor Cojocaru, președintele Cooperativei de construcție a locuințelor nr.185, furnizorul S.A „Termoelectrica” încearcă să pună pe umerii consumatorului datoriile istorice. “O dată la trei ani, furnizorul atacă în instanța de judecată CCL-urile, le impune să achite diferite taxe și serviciile executorilor, blochează contul bancarfără a accepta reeșalonarea datoriilor pe o perioadă de timp determinată de ambele părți”.

„Datoriile se formează nu doar de la încălzire, dar și de la apă. Contoarele care au fost verificate recent nu lucrează corespunzător. În calitate de gestionari, suntem intermediari și cumpărăm gcal și o vindem locatarilor. Reiese că lucrăm gratis pentru Termoelectrica, dar instituția ne aplică penalități”, consideră Alla Poltavcenco, administratoarea APLP 51/173.

Expertul în energetică, Sergiu Tofilat explică cum se acumulează datoriile și ce soluții ar fi potrivite în acest sens: „Legislația prevede că diferența de la contorul comun de apă caldă și contoarele individuale se împarte între consumator, dar de multe ori această diferență este achitată de cei care indică consumul real. S.A „Apă Canal Chișinău” încasează aceste datorii de la IMFGL, iar Termoelectrica nu își permite acest lucru din cauza achitării gazului față de Moldovagaz. Sau metodologia este strâmbă și trebuie să ne adresăm Guvernului sau e problema gestionării fondului locativ și în acest sens administrația locală trebuie să se lămurească cu Termolectrica ca să-și asume aceste datorii”.

De asemenea, în momentul deciziei locatarilor de a se reorganiza în calitate de asociații de coproprietari, Termoelectrica forțează administratorii asociațiilor să recunoască aceste datorii și să le preia prin concesiune la bilanțul său. Datoriile care anterior au fost facturate către locatari nu reprezintă problemă pentru că există facturile expediate locatarilor și respectiv colectarea fondurilor necesare pentru achitarea datoriei. Pe când datoriile nefacturate au termen de prescripție limitat, astfel încât executarea silită a acestor datorii este practic imposibilă. Dar, în același timp locatarii refuză să continue procesul de înregistrare în cazul în care ca rezultat al acestei reorganizări vor avea de achitat câteva sute de mii de lei suplimentar. Astfel aceste datorii devin o barieră importantă în reorganizarea blocurilor locative vechi în asociație în condominiu.

„Participăm la adunări încercând să le explicăm oamenilor ce înseamnă APLP sau condominiu, dar nu avem majoritatea de 2/3 necesară pentru reorganizare. Îi ajutăm pe gestionari cu suport juridic, dar din păcate în 17 ani, doar 10 asociații de locatari au fost reorganizate, pentru ca se tem de povara datoriilor”, spune Sergiu Negru din cadrul Direcției generale locativ-comunală și amenajare.

Printre soluțiile recomandate în cazul dezbaterii pentru diminuarea acestei situații putem menționa: încheierea unui contract tripartit între consumator, gestionarul fondului locativ și S.A „Termoelectrica”, modificarea actelor normative cu privire la repartizarea consumului de apă caldă.

Evenimentul a avut loc în cadrul inițiativei Îmbunătăţirea programului de eficienţă energetică pentru familiile locatare cu venituri mici din Republica Moldova”, implementată de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) Viitorul”, cu suportul financiar al fundației britanice World Jewish Relief (WJR). Inițiativa are scopul a ridica standardul de viaţă al familiilor locatare cu venituri mici prin măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice care reduc semnificativ costurile şi consumul de energie.

Pentru detalii, contactaţi, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.