Modificarea locuinţelor în condominiu

Conform Legii nr.  913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ,  Art. (10):

  (1) Asociaţia de coproprietari, cu întrunirea a 2/3 din numărul total de voturi, poate adopta decizia privind îmbunătăţirea confortului clădirii, inclusiv instalarea boilerelor cu apă caldă, încălzirii centrale, ascensoarelor etc. Indiferent de natura intervenţiilor, se va menţine aspectul armonios şi unitar al întregii clădiri.

    (2) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări locuinţei (încăperii) sale, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a încăperilor altor proprietari, şi modificări comunicaţiilor inginereşti pornind de la posibilităţile tehnice. Proprietarul nu poate schimba aspectul proprietăţii comune fără consimţămîntul asociaţiei de coproprietari.

    (3) Zidurile dintre încăperile alăturate, care nu fac parte din structura de rezistenţă a clădirii, pot fi reamplasate prin acord între proprietarii încăperilor respective şi cu înştiinţarea asociaţiei de coproprietari. Zidurile, pereţii dintre încăperi şi proprietatea comună, care nu fac parte din structura de rezistenţă a clădirii, pot fi reamplasate numai cu acordul asociaţiei de coproprietari.

    (4) Reconstrucţia şi modernizarea clădirilor, modificarea locuinţelor (încăperilor) se efectuează în conformitate cu documentaţia de proiect, aprobată în modul stabilit, în baza avizului expertizei tehnice, efectuate de specialişti atestaţi, la cererea asociaţiei de coproprietari şi cu acordul autorităţii administraţiei publice locale.

Mai multe detalii găsiți în Legea nr.  913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ