Înființarea și înregistrarea condominiului

Conform Legii nr.  913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ,  Art. 16 și 17:

Articolul 16. Asociaţia de coproprietari

    (1) Asociaţia de coproprietari se înfiinţează din cel puţin doi proprietari pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia locuinţelor (încăperilor) ce le aparţin şi a proprietăţii comune din condominiu, pentru asigurarea membrilor asociaţiei cu servicii comunale şi cu alte servicii, pentru reprezentarea şi apărarea intereselor acestora.

    (2) Fondatori ai asociaţiei de coproprietari pot fi proprietarii de locuinţe (încăperi), indiferent de forma de proprietate, precum şi agenţiile teritoriale de privatizare sau autorităţile administraţiei publice locale.

    (3) Asociaţia de coproprietari se înfiinţează pe o durată nelimitată dacă statutul nu prevede altfel.

    (4) Asociaţia de coproprietari răspunde pentru obligaţiile sale cu bunurile ce îi aparţin şi nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, precum membrii nu răspund pentru obligaţiile asociaţiei.

    Articolul 17. Înregistrarea de stat a condominiului şi a asociaţiei de coproprietari

    (1) Condominiul este supus înregistrării de stat în conformitate cu Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574] 

    (2) Asociaţia de coproprietari dobîndeşte drepturile persoanei juridice din momentul înregistrării de stat la organul înregistrării de stat.

    (3) Concomitent cu înregistrarea asociaţiei de coproprietari, va fi înregistrată separat şi fiecare locuinţă (încăpere) privatizată împreună cu cota-parte a fiecărui proprietar, care va constitui o parte separată a proprietăţii imobiliare.

    (4) Asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate sau, după caz, cooperativa de construcţie a locuinţelor, care funcţionează în blocul de locuinţe, urmează a fi reorganizată în asociaţie de coproprietari în condominiu, cu înregistrarea ulterioară a acesteia şi a condominiului.

Mai multe detalii în Legea nr.  913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ