Legislația cu privire la locuințe

LEGE Nr. 75 din  30.04.2015 cu privire la locuinţe

Prezenta lege reglementează raporturile juridice privind bunurile imobile cu statut de locuinţă, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţia lor.

 

LEGE Nr. 913 din  30.03.2000 condominiului în fondul locativ

Prezenta lege stabileşte raporturile de proprietate în condominiu, modul de creare, exploatare, înstrăinare a proprietăţii imobiliare şi de transmitere a drepturilor asupra ei în condominiu, modul de administrare a proprietăţii imobiliare, precum şi modul de înfiinţare, înregistrare, funcţionare şi lichidare a asociaţiilor de coproprietari în condominiu.

 

LEGE Nr. 1402 din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi  organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor.

 

LEGE Nr. 1324 din  10.03.1993 privatizării fondului de locuinţe

Prezenta lege, stabileşte principiile şi condiţiile de bază ale privatizării fondului de locuinţe. Scopul legii este realizarea drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova de a-şi alege liber modalitatea de satisfacere a necesităţilor în locuinţă, asigurarea integrităţii fondului de locuinţe, crearea de premise pentru formarea pieţei de locuinţe şi atelierelor de creaţie amplasate în încăperile improprii de locuit din casele de locuit (în subsoluri, la etaje tehnice în încăperi înzidite şi anexe, foste apartamente din casele de locuit calificate drept avariate sau improprii de locuit (în continuare - ateliere de creaţie).

 

STATUTUL Asociaţiei Proprietarilor de Locuinţe Privatizate

Total blocuri administrate de APLP- 1006

 

STATUTUL Cooperativei de Construcție a locuințelor

Total blocuri administrate de CCL- 373

 

STATUTUL Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu

Total blocuri administrate de ACC- 671

 

STATUTUL Întreprinderii municipale de gestionare a fondului locativ

Total blocuri administrate de IMFGL- 1559