Cine poate deveni administrator al unei asociații de proprietari?

    (1) Administrarea locuinţelor se efectuează de către administratorul imobilelor cu destinaţie de locuinţă, care poate fi: 
    a) asociaţie de coproprietari în condominiu instituită în modul stabilit de legislaţie; 
    b) întreprindere instituită sau contractată de autoritatea administraţiei publice locale pentru deservirea şi întreţinerea locuinţelor din localitate; 
    c) persoană fizică sau juridică, inclusiv organizaţia de administrare contractată de proprietar pentru deservirea şi întreţinerea locuinţelor; 
    d) proprietar/proprietari al/ai locuinţei/locuinţelor, în conformitate cu legislaţia cu privire la condominiu. 

LEGE Nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe