Cum se determină cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere?

Cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în felul următor:

În cazul apartamentelor contorizate, consumul de energie termică pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza indicilor contoarelor individuale, prezentați lunar de locatari.

- În cazul neprezentării indicilor contorului în luna de gestiune sau expirării termenului verificării metrologice, cantitatea de energie termică pentru prepararea apei calde menajere, facturată pentru apartamentul dat se va calcula reieşind din volumul mediu lunar înregistrat de contoare în ultimele 2 luni consecutive, volumul de apă caldă menajeră calculat în acest sens va fi adăugat suplimentar la indicii contorului. Începând cu a 3 lună de la neprezentarea indicilor/expirarea termenului verificării metrologice, se va indexa norma de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.  

Pentru apartamentele necontorizate, cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza normei de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.

Notă: În cazul existenței diferenței dintre cantitatea energiei termice consumate pentru prepararea apei calde menajere înregistrate de contorul instalat la branșamentul blocului locativ și cea prezentată de locatari conform indicilor contoarelor instalate în apartamente, această diferență poate fi repartizată pe apartamente în baza unei metode convenite cu gestionarul fondului locativ, în conformitate cu legislația în vigoare.

• Cum se determină cantitatea energiei termice pentru încălzire?
Cantitatea energiei termice pentru încălzirea apartamentului se determină în baza costului unui mdin suprafața încălzită a blocului locativ (conform cantității de energie termică înregistrate la branșamentul blocului locativ) și în baza suprafeței încălzite a apartamentului respectiv.