09 July 2019

Compensațiile pentru căldură alocate consumatorilor vulnerabili de către autoritățile municipale subvenționează ineficiența energetică, deși cu banii alocați ar putea fi făcute investiții în programe de substituire a plitelor electrice vechi pe plite electrice moderne și în instalarea punctelor termice individuale la blocurile care nu sunt conectate la gaz. Acestea sunt câteva dintre concluziile discuției publice „Sărăcia energetică și consumatorii vulnerabili din municipiul Chișinău, între costuri, compensații și soluții de sustenabilitate”, organizată pe 10 aprilie de IDIS „Viitorul”.

Sărăcia energetică este o problemă a societății și nu doar o problemă a autorităților publice sau asociațiilor de locatari. Rezolvând problemele consumatorilor vulnerabili îi ajutăm totodată și pe furnizorii de energie. Iar soluțiile pe care le propunem sperăm să devină modificări legislative care să le permită consumatorilor să gestioneze mai bine starea de sărăcie energetică”, a subliniat moderatorul discuției, Veaceslav Ioniță.

Potrivit deciziei Consiliului municipal Chișinău din 27 noiembrie 2018, locuitorii municipiului ale căror apartamente sunt dotate cu plite electrice trebuie să beneficieze de compensații de 25% din costul facturii pentru energie electrică consumată pentru lunile noiembrie și decembrie 2018. Plățile însă nu au fost transferate către beneficiari chiar dacă au fost alocați circa 2 milioane de lei din bugetul municipal. Responsabilitatea este pasată de la unul la altul, iar pe pagina primăriei există deja un proiect de modificare a deciziei din noiembrie care indică opțiunea de a achita 100 lei pe apartament și nu compensația de 25%, cum era prevăzut inițial. Problema rămâne în aer și nesoluționată”, consideră juristul de la IDIS „Viitorul”, Viorel Pîrvan.

La rândul său, expertul în energetică Victor Parlicov este de părere că compensațiile pentru căldură nu sunt neapărat o rezolvare a problemei pentru sărăcia energetică, iar soluțiile ar fi altele. „Primăria Chișinău oferă compensații subvenționând consumul ineficient de energetică. În acest mod se promovează ineficiența energetică. Sunt acordate compensații pentru oamenii care consumă energia ce ar putea fi economisită. Banii ar trebui să fie investiți pentru diferite programe și nu am mai fi necesare compensațiile lunaresusține Victor Parlicov. În acest context, expertul propune (re)conectarea consumatorilor la sistemul centralizat cu puncte termice individuale și elaborarea unui program de schimbare a plitelor electrice vechi pe cele noi, eficiente din punct de vedere energetic (similar programului „Rabla” din România pentru automobile).

Un exemplu de eficiență energetică în acest sens este proiectul S.A „Termoelectrica” de modernizare a sistemul de încălzire și preparare a apei calde menajere prin montarea distribuției pe orizontale și instalarea punctului termic individual în subsolul blocului de pe str. Pandurilor 52. Acest lucru a permis reducerea facturii la energia termică cu 40% și la energia electrică de două ori. În luna martie curent, consumul de energie termică pentru încălzirea blocului locativ de pe str. Pandurilor a constituit 5 lei/mp, în timp de în celelalte blocurile din oraș acest cost reprezintă 20 lei.

Susținem înlocuirea plitelor electrice și reconectarea la sistemul centralizat de apă caldă menajeră. Și suntem gata cu CMC să participăm și să vedem care sunt propunerilor și investițiile necesare în așa mod ca populația să consume apa caldă la prețuri rezonabile și să fie astfel rezolvată problema grupurilor vulnerabile și a celorlalți consumatori. Din punct de vedere termic, putem asigura un serviciu calitativ și accesibil”, susține Victor Puiu, director comercial „Termoelectrica”.

Sărăcia energetică este o problemă complexă și trebuie să devină o prioritate pentru politicile naționale ale Republicii Moldova, în special în cele economice, din spusele Corinei Gaibu: „Eficiența energetică trebuie să fie corelată cu eficiența economică. Investițiile în eficiența energetică se recuperează în aproximativ 10 ani, iar instalarea LED-urilor în locuință poate reduce această perioadă. Totuși, există locatari care nu pot suporta aceste investiții și în acest caz sunt necesare programe municipale sau de stat care să permită apariția blocurilor eficiente energetic și diminuaera energiei energetice”, consideră Corina Gaibu. În același timp, expertul în energetică, Sergiu Ungureanu propune contractarea directă: „Eficiența energetică trebuie asigurată atât de către furnizor, cât și de consumator inclusiv și prin trecerea la sistemul individual de contractare, taxare și reglare. Atunci când consumatorul fără ca să știe primește o factură de o mi de le lei la căldură se simte o oarecare inechitate economică”.

Sectorul rezidențial este cel mai mare consumator de energie, fiind responsabil pentru circa 45% din consumul final de energie în Moldova, blocurile locative cu multe etaje însumând aproape 160 milioane m.p. sau 60% din fondul locativ. În același timp, fondului locativ rezidențial îi revine 98% din totalul datoriilor față de furnizorul de căldură. În aceste condiții, gestionarii fondului locativ propun ca suma din facturi să fie eşalonată pe toată perioada anului. „Suntem în stare de lichidare din cauza furnizorului și a guvernării deoarece locatarii nu au cu ce plăti călduraSuntem într-un impas atât de mare, deoarece asociația are o datorie de 6 milioane lei, bani pe care nu îi pot cere de la locatarii vulnerabili”, spus administratoarea APLP 51/173, Ala Poltavcenco.

De asemenea, în cadrul evenimentului public a fost prezentat primul portal web dedicat gestionării blocurilor locative din municipiul Chișinău – www.blocuri.viitorul.org. Pagina web conţine informaţii necesare şi utile pentru cetăţeni în privinţa asociaţiilor de proprietari: informaţii necesare şi utile pentru cetăţeni și consumatori în privinţa fondului locativ: legislaţie, analize și istorii de succes, contactele asociaţiile de proprietari din municipiul Chișinău, știri, evenimente, soluții pentru locatari și gestionarii de locuințe etc.

Potrivit Eurostat ponderea costurilor energiei electrice în veniturile gospodărilor casnice din Republica Moldova este de 3,4%, cu mult mai mare decât în alte țări, iar această situație este similară și sectorului gazelor naturale (7%) și al energiei termice (11,4%).

************

Evenimentul a avut loc în cadrul inițiativei „Suport pentru consumatorii vulnerabili de energie” este implementată de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu suportul financiar al fundației britanice World Jewish Relief. Inițiativa are scopul de a consolida asociațiile de proprietari pentru a deveni o voce puternică pentru consumatorii vulnerabili de energie în procesul de elaborare a politicilor.

Pentru detalii, contactaţi, Ana – Maria Veverița: ana.veverita@viitorul.org sau la numărul de telefon (0 22) 221844.

20 June 2019

Reducerea sărăciei energetice

În contextul cadrului pentru 2030 al Convenției primarilor în Europa, pe lângă acțiunile pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele lor inevitabile, semnatarii se angajează să asigure accesul la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile pentru toți. În contextul european, aceasta înseamnă luarea de măsuri pentru reducerea sărăciei energetice. Prin reducerea sărăciei energetice, semnatarii Convenției pot îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor lor și pot crea o societate mai justă și mai incluzivă.

Ce este sărăcia energetică?

Sărăcia energetică poate fi definită astfel:

„o situație în care o gospodărie sau o persoană nu își poate permite servicii energetice de bază (încălzire, răcire, iluminat, mobilitate și energie electrică) care să îi asigure condiții de viață decente, datorită unei combinații de venituri mici, cheltuieli mari cu energia și eficiență energetică scăzută a locuințeiˮ.

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

Practic, aceasta înseamnă că cetățenii vulnerabili fie nu au acces la servicii energetice, fie utilizarea acestor servicii energetice le subminează posibilitatea de a avea acces la alte servicii de bază. Sărăcia energetică poate avea efecte majore asupra sănătății, bunăstării, incluziunii sociale și calității vieții. Gospodăriile sărace din punct de vedere energetic se confruntă cu niveluri inadecvate ale unor servicii energetice esențiale, cum ar fi iluminatul, încălzirea/răcirea, utilizarea aparatelor electrocasnice, transportul și multe altele. De aceea, trebuie să se țină seama de sărăcia energetică în multe domenii de politici – inclusiv în politicile sociale, economice și, bineînțeles, în politicile climatice și de mediu.

Află mai multe pe: Reducerea sărăciei energetice 

21 January 2019

Primul bloc locativ din capitală, care a optat pentru modernizarea sistemului intern de distribuție și instalarea unui Punct Termic Individual, direct la subsolul clădirii, se bucură astăzi de primele rezultate. Locatarii au înregistrat economii cu cca 30% la facturi, iar 3 apartamente, care anterior aveau centrale individuale, au renunțat la încălzirea autonomă în favoarea celei centralizate.

Și asta pentru că pot conecta/deconecta și regla temperatura în funcție de necesitate, au apă caldă non-stop la costuri mult mai mici, au contor propriu și contract cu Termoelectrica S.A., fiind astfel independenți de asociația de locatari sau vecini, iar cel mai important este că au eliminat orice risc de explozie și contaminare cu substanțe nocive ce pot fi provocate de centralele pe gaz.

Potrivit directorului general al Termoelectrica S.A., Veaceslav Eni, în urma unei analize financiare comparative, în luna ianuarie, pentru încălzirea 1 m² dintr-un bloc cu sistem vechi de distribuție locatarii au achitat 28,94 lei, în timp ce cei din blocul care a beneficiat de modenizarea sistemul interior au plătit 15,02 lei pentru 1 m². Așadar, putem observa o economie de cel puțin 30%.

”Prin eforturi comune, blocurile locative din capitală, pot beneficia de un sistem de termoficare mai eficient, la costuri optime. Ne dorim ca această practică să fie preluată cu succes, treptat, de către toate asociațiile de locatari și gestionari de blocuri  din capitală, astfel încât fiecare consumator să beneficieze de servicii mult mai calitative”, a adăugat Veaceslav Eni.

Lucrările s-au desfășurat  în baza unui contract de parteneriat semnat de către administrația întreprinderii Termoelectrica și Asociația coproprietarilor în condominiu ACC 51/417. Astfel, Termoelectrica și-a asumat elaborarea proiectului tehnic de execuție, desfășurarea lucrărilor de proiectare, montare și punere în funcțiune a 5 puncte termice individuale (PTI) pentru încălzire și prepararea apei calde menajere (ACM) în cele 5 blocuri locative, precum și instalarea contoarelor pentru consumul de energie termică, iar asociația de locatari este responsabilă de reabilitarea sistemelor interioare prin distribuția orizontală pe apartamente și instalarea aparatelor de evidență a consumului de apă caldă menajeră. În celelalte 4 blocuri locative lucrările vor demara în primăvara anului curent.

Sursa: Au renunțat la încălzirea autonomă și s-au reconectat la sistemul centralizat. Facturile sunt cu cca 30% mai mici

Mai multe informații vedeți în materialele atașate:

SACET SACET

 

 

 

21 January 2019

Nicio construcție de bloc din Chișinău nu a fost fără scandal. Toate însă au fost duse până la capăt, spune un funcționar de la Primărie cu resemnare. Blocuri masive apar în toate colțurile capitalei – semn că orașul crește și se dezvoltă. Totuși, apariția blocurilor nu este legată numaidecât de prognozele demografice optimiste, iar multe din construcții încalcă reguli și norme elementare. Bunăoară, se limitează accesul la lumină naturală, la infrastructură socială ca grădinițe, policlinici și la alte servicii publice. Mai mult ca atât, multe din construcții nu se încadrează într-o viziune generală de dezvoltare atât funcțională, cât și estetică, și deranjează locuitorii.  

Funcționarii dau vina pe consilierii din mandatele anterioare, care votau chestiuni funciare la pachet; iar consilierii dau vina pe lipsa de viziune și voință a funcționarilor. Responsabilitatea se mai aruncă pe investitorii cărora nu le pasă de funcția socială a unui bloc de locuit, ci doar de profit și pe arhitecții – care fac ceea ce le spune clientul 1

Până la urmă, majoritatea construcțiilor au setul autorizații și confirmări de la autorități, respectiv, dacă locuitorii revendică anumite drepturi în instanța de judecată, de regulă, câștigă investitorul.

Cetățenii se indignează, dar fără acțiuni constante și coordonate.Totuși, sunt locuitori care pornesc aparenta luptă cu morile de vânt. Din experiența lor, identificăm câțiva pași pentru a opri, cel puțin temporar, unele construcții și completăm cu unele recomandări pentru alți cetățeni înfuriați. Așa cum spunea unul din activiști „Dacă măcar 5% din locuitori s-ar implica, multe din construcții nu ar mai fi”.

„ÎNTR-O ZI A APĂRUT UN GARD”

Așa încep majoritatea conflictelor legate de construcția unor blocuri care deranjează tot mai mult locuitorii. La început apare un gard, apoi vin constructorii, se sapă un fundament și se dă în exploatare un bloc. Chiar dacă legislația prevede mai multe norme care trebuie respectate, inclusiv consultarea populației, rar acestea sunt urmate. Am căutat activiști care, la apariția gardului, și-au luat soarta în mâini. La fel cum David, un sărman fecior de cioban, a îndrăznit să arunce cu o piatră și să ucidă gigantul Goliat – așa am identificat câțiva cetățeni care au îndrăznit să pornească lupta pentru drepturile lor, într-un sistem întortocheat unde toți dau vina unii pe ceilalți. Fiecare din ei prezintă succese și activități diferite. Oricum, am identificat trei elemente importante caracteristice oricărei acțiuni civice împotriva construcțiilor: unitatea locuitorilor, angajarea unui jurist și contactarea tuturor aleșilor locali.   

1. Contactarea autorităților: Strada Alba-Iulia 30

Pe strada Alba Iulia 30, la stația terminus a troleibuzului 22, se voia construcția unui bloc de nouă etaje. Ca în multe cazuri, exista autorizație. Chiar dacă noua bloc limita lumina solară și accesul locuitorilor, vecinii nu s-au implicat foarte mult în a stopa construcția. Vadim Vieru, locuitor al blocului și avocat, în cadrul unor dezbateri electorale din timpul campaniei electorale din 2015, a solicitat viitorului primar, Dorin Chirtoacă, să afle ce este cu acel bloc. Ca urmare, primarul nou ales a retras autorizația de construcție, a inițiat o anchetă de serviciu împotriva secretarului CMC și a cerut companiei de construcții să stopeze lucrările. Lucru care nu s-a întâmplat imediat. Respectiv, șantierul a fost blocat de trei troleibuze vechi, instalate la inițiativa lui Chirtoacă. Timp de doi ani, nimeni nu a mai construit nimic. Totuși, compania a câștigat la Curtea Supremă de Justiție dreptul de a construi, iar autoritățile locale au strâns din umeri și au spus că nu mai au ce face. Astăzi, pe locul celor trei troleibuze este un bloc. „Este o schemă bine pusă la punct. Dacă oamenii făceau gălăgie, mergeau în instanță, mergeau pe calea legală făcând referință la standarde legate de vecinătate, norme urbanistice, SNIP-uri 2, dreptul de vecinătate, permisiunea vecinilor, atunci putea fi stopată construcția”, a mai spus Vadim Vieru 3

Oricum, acest caz arată că prin simpla contactare a primarului au reușit să oprească pentru doi ani construcția.

2. Juriștii și aleșii locali: Andrei Doga 30/2

În iarna anului 2016, a apărut un gard de protecție în jurul unui stadion sovietic de sport. „Nu era evident riscul, nici nu ne-am așteptat. Problema nu e în construcție, ci în amplasare”, spune Vladislav Tatarciuc, unul din locuitorii care s-a implicat în stoparea construcției.

Orășenii au mers din ușă în ușă și au colectat semnături de la cele peste 200 de apartamente. Majoritatea au semnat împotriva construcției. Ajutați de consilierii și deputații PSRM și de activiști de la „Orașul meu drag”, aceștia au organizat discuții dintre locatari și reprezentanți ai companiei de construcție, inclusiv au dat jos gardul. La scurt timp, CMC a oprit autorizația de construcție.

Vladislav Tatarciuc spune că inițial s-a implicat câte 10 ore pe zi, inclusiv prin a păzi spațiul de compania de construcții. Apoi, din ce în ce mai puțin. În ultimul an, a mers doar la ședințele de judecată. Tot el spune că, dacă inițial la adunări veneau câte 50-100 de persoane, astăzi sunt vreo 15-20 care se interesează. Majoritatea cred ca problema este rezolvată, dar nu este chiar așa.

Investitorul a decis să vină în întâmpinarea locuitorilor și să facă schimb pe un alt teren oferit de autorități. De doi ani însă nimic nu se întâmplă, ce excepția faptului, că investitorul a câștigat în toate instanțele dreptul de a construi. Respectiv, oricând există riscul apariției blocului.

Tatarciuc spune că în Moldova oamenii sunt indiferenți. Dar majoritatea nu sunt de-acord cu noile construcții, care le schimbă stilul de viață. „Dacă ar fi 5% neindiferenți orice construcție poate fi oprită”, spune acesta 4

Chiar dacă de doi ani, locuitorii păstrează stadionul de altă-dată, lipsa implicării autorităților, îi lasă vulnerabili în fața deciziei instanței.

3. Juriști, aleși locali și comunitate: Casa Românească, strada Alba-Iulia

Urmează chiar o istorie de succes! Astăzi, pe terenul unde inițial trebuia construit un centru comercial, apoi un bloc de nouă etaje, este un teren de joacă. În zilele de vară, acesta este aglomerat cu copiii din blocurile învecinate. Dumitru Zvezdenco a fost unul din locuitorii care s-a revoltat de la bun început și a discutat constant cu autoritățile. Acesta a spus că locuitorii s-au mobilizat și au scris Primăriei imediat ce a apărut gardul. Așa au aflat că destinația terenului s-a schimbat și urmează un bloc de nouă etaje.

Ajutați de un jurist neplătit, au comunicat constant cu autoritățile publice locale și au avut trei întâlniri cu aceștia. Ca rezultat, primarul a anulat autorizația de construcție. Locuitorii au scos gardul și au acoperit de sine-stătător groapa creată de constructori. Astăzi, vecinii se bucură de un teren de joacă. „Cu multă muncă am oprit construcția. Oamenii trebuie să fie uniți pentru a apăra teritoriul. Să nu fie indiferenți. Noi ne știam unii cu alții, de asta ne-a fost mai ușor.

Prin implicarea majorității locuitorilor, prin asistența oferită de un jurist și contactul permanent cu autoritățile publice locale, cetățenii au reușit să stopeze o construcție.

Cazurile în care locuitorii își apără drepturile lor sunt puține. Există multe scandaluri, care apar sporadic, apoi dispar și apar blocuri în loc. În același timp, am identificat trei cazuri, unde locuitorii și-au luat soarta în mâini. Doar unul este un succes garantat. De multe ori, reușita depinde de context, și anume: de contactele în cadrul ONG-urilor sau în administrația locală; de perioada acțiunii, de exemplu, înainte de campania electorală sau de potențialul investitorului. Oricum, atunci când, de ani de zile, reprezentanții puterii locale și centrale aruncă vina de pe instituție pe alta și pe decizii de 20 de ani, în timp ce orașul se sufocă de la construcții, locuitorii pot sau trebuie să acționeze.

DE CE APAR BLOCURILE HAOTICE?

Când privim stelele știm că lumina lor a fost creată ani înainte, dar abia acum aceasta ajunge la noi. Acesta este și în cazul blocurilor noi apărute: multe din ele sunt rezultatul unor decizii votate la pachet de consilierii municipali din mandatele anterioare, efectele cărora le vedem abia acum. Cel puțin asta ne asigură actualii funcționari. Arhitectul-șef al municipiului Chișinău, Sergiu Borozan, într-un interviu pentru PRIMĂRIAMEA a declarat că majoritatea acestor tipuri de construcții au apărut ca urmare a voturilor din Consiliul Municipal din anii 1998-2007. Tot acesta a spus că în ultima vreme, în cazul construcțiilor, se ține cont de toate normativele.

Problema construcțiilor a fost analizată anterior 5 mai detaliat de PRIMĂRIAMEA, dar reamintim și completăm câteva din cauzele care conduc la haosul din construcții:

1. Legislație și regulamente depășite

a) De patru ani se discută deja necesitatea unui Plan Urbanistic General (PUG) actualizat. Anteriorul, adoptat în 2007, este deja depășit: multe din prognoze nu s-au adeverit, iar obiectivele stabilite nu au fost atinse.

b) Există contradicții între Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, ceea ce oferă posibilitatea actorilor implicați să nu respecte în totalitate normele care ar face viața orășeanului confortabilă.​

2. Lipsa unor structuri responsabile și regulamente de funcționare în cadrul administrației publice locale (APL)

Chiar dacă controlul construcțiilor a fost transmis de la Agenția de Supraveghere Tehnică (fostul Inspectorat de Stat în Construcții) către APL, iar în Preturi au apărut agenți constatatori, totuși este nevoie de un nou regulament după care inspectorii să supravegheze construcțiile și de o structură aparte în Primărie care să supravegheze atât construcțiile legale sau ilegale, cât și terenurile ocupate abuziv 6. Totodată, chiar dacă administrația publică locală eliberează autorizațiile necesare pentru construcții, aceasta nu are capacitatea să supravegheze felul în care se fac lucrările sau dacă se respectă sau nu proiectul inițial, mai mult, aceasta a fost exclusă de la procesul de recepționare a clădirilor.  

3. Corupția din sistem – de la votul netransparent în Consiliile municipale anterioare până la abateri în întreg procesul, de la obținerea autorizației până la recepționarea clădirilor. Deși există puține dovezi sau investigații care ar demonstra acest lucru. Există deocamdată un raport al Centrului Național Anticorupție despre construcțiile neautorizate 7 care menționează despre acțiuni ale Agenției de Supraveghere Tehnică „care pot fi catalogate ca riscuri cu caracter corupțional”, și anume: aplicarea sancțiunilor minime, anularea procesului contravențional prin neprezentarea agentului constatator (adică Agenția) și evitarea demolării construcțiilor ilegale (acestea nu se referă în exclusivitate la blocurile de locuit). Din păcate, instituția nu a oferit un răspuns la solicitarea noastră pentru a transmite rapoarte actualizate despre construcțiile din capitală, iar ultimele rapoarte publicate pe site-ul oficial sunt din anul 2014.  

4. Lipsa unei viziuni pe termen lung, rezultat al conlucrării autorităților publice locale (atât CMC, cât și Primăria) și centrale, cu implicarea locuitorilor și investitorilor.

Acestea sunt doar câteva din cauzele identificate care duc la apariția blocurilor haotice, la nerespectarea normelor tehnice și la nemulțumirea cetățenilor. Totuși, cetățenii care încep lupta împotriva unei construcții, vorbesc mai puțin de sistem, autorități și legislație, dar menționează mai mult că oamenii trebuie să fie uniți în fața fărădelegilor, atunci și acestea vor fi mai puține.

CE SĂ FACĂ CETĂȚEANUL?

Nu există un ghid cum să oprești construcții, cert este că, în ultimele decenii, locuitorii orașelor lumii au fost impuși să lupte pentru dreptul lor la lumina solară, la spațiul public și la infrastructură socială. Fiecare situație cere un set aparte de acțiuni, dar există câțiva pași elementari pe care pot să îi urmeze cetățenii.

1. Documentarea situației. În multe cazuri, proprietarii terenurilor au autorizații pentru construcții cu alte destinații. Bunăoară, poate fi vorba de de C4 – care permite construcția unor centre comerciale, nu de R6 sau R7, care permite construcția blocurilor cu multe etaje. Combinația de litere și cifre care nu înseamnă nimic pentru un locuitor de rând, însoțite de multe alte detalii tehnice și dispoziții sau hotărâri ale autorităților, sunt preferatele funcționarilor și investitorilor sau constructorilor care nu plănuiesc să consulte populația. De aceea, un cetățean care jonglează cu acești termeni, deja este mai puternic. Zonarea funcțională a orașului este descrisă detaliat în Regulamentul de Urbanism Local 8. Această informație poate fi aflată printr-o solicitare de informație către Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare a Primăriei, în copie poate fi adăugat și Primarul General. Conform legii privind accesul la informație, orice cetățean poate solicita informație, iar instituția vizată este obligată să ofere un răspuns în 15 zile lucrătoare 9

2. Regulamente, planuri, decizii. Cetățenii trebuie să înțeleagă care sunt documentele care reglementează terenul pe care vor să îl protejeze și anume:

– Planul Urbanistic General 10 este documentul care stabilește norme generale după care trebuie amenajat și dezvoltat teritoriul, printre altele și schema de transport, a sistemului de rețele, zonele protejate, delimitarea zonei centrale, a zonelor funcționale, dar și regimul de construire care cuprinde: aliniamentele, regimul de înălţime, indicii de control, procentul de ocupare a teritoriului şi coeficientul de utilizare a terenului. După cum am menționat anterior, PUG-ul din 2007 este deja depășit, oricum acesta nu conține prevederi tehnice, iar funcționarii mai des fac referință la SNIP-urile anterioare din perioada sovietică.

– Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și de Detaliu (PUD) – prezintă o reglementare detaliată a dezvoltării unei anumite zone. De regulă, investitorii realizează un PUZ nou, pentru a schimba destinația unui teren, pe care îl prezintă apoi pentru vot Consiliului Municipal. Acestea nu sunt de la bun început accesibile, decât dacă sunt organizate consultări publice și pot fi accesate pe site-urile preturilor. Ele pot fi solicitate la fel conform legii privind accesul la informație. Arhitectul-șef Borozan a declarat însă că în curând site-ul Direcției va fi actualizat, iar cetățenii vor putea accesa liber diferitele PUZ-uri și PUD-uri.

– Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului 11 explică cum este avizată întreaga documentație pentru o construcție, iar articolul 4 prevede obligativitatea consultării  populaţiei, anterior aprobării tuturor categoriilor de planuri urbanistice şi de planuri de amenajare a teritoriului.

– Pe lângă aceasta există decizii ale CMC sau dispoziții ale Primarului. De exemplu, decizia CMC din iulie 2017 menționează: Nu se admite fără consultarea prealabilă a populației din zonă, pe terenurile deja repartizate în subzonele rezidențiale de tipul R6 și R7, încadrarea obiectivelor noi 12

3. Mobilizarea populației. După cum ne-au spus activiștii care au stopat temporar sau definitiv construcțiile, în această luptă, unitatea și mobilizarea populației este esențială. Vecinii pot fi informați prin exercițiul de a merge din ușă în ușă și trebuie să li se ofere ocazia să se implice în campanie (de la semnare de petiții, prezența la discuțiile cu autoritățile sau cu investitorii până la asistență juridică sau contacte în mass-media etc.) În toate cele trei cazuri discutate, au existat fie persoane care lucrează în Primărie, fie persoane care cunosc decidenți locali sau au cunoștințe juridice. Oamenii, prin timpul și cunoștințele lor, sunt cea mai importantă resursă.

Cetățenii mai pot fi îndemnați să înceapă o petiție, iar organele vizate sunt obligate în termen de 30 de zile lucrătoare să informeze despre măsurile întreprinse în vederea soluţionării petiţiei 13. Un element lipsă în cadrul cazurilor studiate a fost lipsa comunicării constante și oficiale între locuitori. În primul caz, aceasta a lipsit cu desăvârșire; în cazul al doilea, aceasta se menține mai mult prin scrisorile transmise de instanțele de judecată către părțile interesate, iar în cazul al treilea s-a bazat pe spontaneitate și pe faptul că locuitorii se cunosc între ei. Inițiatorii unor astfel de campanii trebuie să mențină constant contactul cu vecinii prin informarea din ușă în ușă, postări informative și, eventual, email sau grupuri pe rețelele de socializare. După cum am văzut în cazul al doilea, nu toți locuitorii cunosc despre riscul reapariției construcției.

PRIMĂRIAMEA va publica în viitorul apropiat modele de petiții, de broșuri și postere, care vor putea fi ajustate de cetățeni în funcție de cauza lor și îi vor putea ajuta să comunice eficient cu comunitatea.

4. Contactarea tuturor aleșilor locali, adică 51 de consilieri și primarul general.  Consilierii municipali sunt cei care organizează și asigură funcționarea administrației publice locale. Totodată, ei pot adresa întrebări și interpelări, direcțiilor și întreprinderilor municipale, iar acestea sunt obligate să răspundă, conform legislației 14. Pentru a evita anumite speculații politice, este recomandat de a contacta toți consilierii.

5. Angajarea unui jurist. Locuitorii pot să identifice o persoană cu studii juridice printre ei sau să convingă un jurist să presteze servicii gratis. În alte cazuri, cu mici contribuții de la toți locuitorii, este recomandat de angajat un profesionist. Acesta poate documenta detaliat cazul și poate reprezenta cauza în instanță. Sunt puține cazurile când locuitorii angajează un expert – un pas care ar crește semnificativ șansele de stopare temporară sau definitivă a construcției.

6. Comunicarea cu mass-media. La fiecare etapă a acțiunii, activiștii sunt încurajați să transmită comunicate de presă către mass-media, pentru a-i informa despre actualizări. Contactele acestora pot fi preluate de pe paginele lor web.

PRIMĂRIAMEA va publica exemple de comunicate de presă, care vor putea ajuta locuitorii în campaniile lor.  

7. Monitorizarea continuă. Lupta cu blocurile autorizate, dar incomode nu încetează cu o promisiune a autorităților, nici măcar cu o decizie finală. Există întotdeauna riscul de continuare a construcției, fie în pofida stopării oficiale, fie în urma permisiunii instanței de judecată. Locuitorii și mass-media trebuie informați continuu despre actualizări.

8. Acțiuni publice. Pentru a arăta investitorilor, autorităților și mass-mediei, dar și vecinilor mai apatici, despre amploarea rezistenței, sunt recomandate activitățile publice. Poate fi vorba de o discuție publică sau un protest liniștit la Primărie, sau în fața șantierului.

Aceștia sunt câțiva pași elementari pe care pot să îi facă locuitorii pentru a stopa unele construcții sau cel puțin pentru a negocia cu constructorii. Uneori, investitorul are toate documentele necesare și poate construcția într-adevăr reflectă simpla dezvoltare a orașului, oricum locuitorii pot cere anumite recompense pentru incomoditățile create: un teren nou de joacă, un teren de sport, un trotuar etc.

Un element important în lupta cu blocurile haotice este responsabilitatea cumpărătorilor. Cei care cumpără apartamente trebuie să ceară documentația necesară și să se consulte cu specialiști referitor la respectarea normelor tehnice. Există cazuri când în urma unei autorizații pentru un bloc de 3-5 etaje, au fost construite blocuri cu peste 10 etaje. Cetățenii au cumpărat apartamente, iar autoritățile sunt obligate de instanță să dea în exploatare blocul. O implicare mai responsabilă din partea cumpărătorilor ar fi, la fel, un pas spre un Chișinău mai organizat.  

CONCLUZIE

Având în vedere amploarea scandalurilor legate de construcțiile de blocuri, am prezentat câteva cauze ale blocurilor haotice din capitală și am analizat trei cazuri, unde locuitorii au încercat sau au reușit să stopeze construcțiile. Pe baza interviurilor cu aceștia, dar și din discuții cu juriști și funcționari publici, am recomandat opt pași obligatorii pentru cetățenii care vor să protejeze lumina naturală din apartamente, accesul liber la scara blocului, spațiile verzi, terenurile de joacă sau priveliștea.

Roma nu a fost construită într-o zi. Ceea ce poate înseamna că niciun bloc nu se construiește peste noapte, dar, mai important, înseamnă că a lupta cu sistemul ia timp și efort.

Autoare: Vlada Ciobanu


Cercetarea se înscrie într-o serie de analize elaborate de către PRIMĂRIAMEA în cadrul proiectului „Monitorizarea Consiliului Municipal Chișinău”. Analizele se bazează pe prioritățile cetățenilor municipiului Chișinău și vor fi publicate lunar în perioada august 2017 – mai 2018.

SURSA: David versus Goliat sau putem stopa construcțiile care ne încurcă?

ÎNTREBARE: Cine este Președintele Asociației proprietarilor în condominiu și ce atribuții îndeplinește?

RĂSPUNS: Președintele Asociației proprietarilor în condominiu este ales de către adunarea generală de constituire a Asociației, pe un termen de până la 3 ani.

Președintele asociației exercită următoarele atribuții:

păstrează și asigură completarea la zi a cărții tehnice a clădirii și păstrarea altor documente privind activitatea Asociației;

 • asigură executarea deciziilor adunării generale și ale Consiliului;

 • angajează și concediază salariații Asociației în conformitate cu legislația;

 • dă indicații și emite dispoziții obligatorii pentru salariații Asociației;

 • în caz de necesitate elaborează și prezintă adunării generale spre aprobare regulamentul condominiului;

 • asigură organizarea exploatării și reparația părților comune;

 • reprezintă Asociația în procesul de negociere a contractelor cu persoanele fizice și juridice;.

 • încheie, în baza și potrivit deciziilor Adunării generale, contracte cu furnizorii de servicii comunale și necomunale pentru necesitățile comune ale proprietarilor, organizează și monitorizează executarea acestor contracte;

 • efectuează controlul asupra lucrărilor executate de către persoanele fizice sau juridice contractate pentru deservirea, reparația clădirii și a infrastructurii inginerești, precum și a infrastructurii aflate pe terenul condominiului;

 • poartă răspundere pentru încălcarea sau nerespectarea contractelor încheiate;

 • reprezintă Asociația în raporturile cu terții, inclusiv în acțiunile judecătorești intentate de Asociație împotriva proprietarului care nu și-a îndeplinit obligațiile față de Asociație sau în cele intentate de proprietarul care contestă o decizie a Asociației sau a terților;

 • acționează în instanțele de judecată administratorii, antreprenorii, furnizorii de servicii comunale și necomunale, inclusiv proprietarii în condominiu, pentru încălcarea sau nerespectarea contractelor, depune alte cereri de chemare în judecată în cazul în care este afectată funcționalitatea condominiului sau a Asociației;

 • exercită controlul asupra operațiunilor bancare, prezentării rapoartelor financiare, fiscale și statistice, monitorizează lucrările de secretariat;

 • examinează petițiile parvenite de la proprietari și ține registrul de evidență;
 • eliberează, la cererea proprietarului, certificatul privind lipsa datoriilor la Fond, servicii comunale și alte servicii;
 • în limitele competenței, administrează mijloacele financiare colectate de la proprietari, precum și alte mijloace generate din alte activități, depuse în contul bancar al Asociației, inclusiv ale Fondului.
Citește mai multe
Read less...
ÎNTREBARE: Care sunt atribuțiile administratorului de condominiu?

RĂSPUNS: Administratorul de condominiu are următoarele atribuții:

 • elaborează planul anual și pe termen lung de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a părților comune;
 • conform contractului de administrare, asigură executarea lucrărilor de întreținere, reparație, modernizare și reconstrucție a părților comune, inclusiv întreținerea terenului, și prestează alte servicii convenite cu Asociația/Comunitatea;
 • efectuează controlul asupra executării lucrărilor de către companiile contractate pentru întreținerea, reparația, modernizarea și reconstrucția părților comune;
 • monitorizează achitarea contribuțiilor în Fond, plăților pentru serviciile comunale și necomunale, inclusiv pentru serviciile de utilizare a unităților, asigură achitarea plăților restante și compensațiilor pentru prejudiciile cauzate proprietății comune de către proprietari și persoane terțe;
 • păstrează permanent documentația tehnică, contabilă și de altă natură referitoare la administrarea condominiului și le prezintă proprietarilor sau reprezentantului autorizat al proprietarilor spre verificare, la solicitarea acestora;
 • asigură păstrarea și actualizarea documentației tehnice a clădirii, efectuează monitorizarea operațiunilor bancare, prezentării situației financiare, fiscale și statistice și activității de secretariat;
 • prezintă informații privind datoriile proprietarilor față de Fond, alte plăți de administrare a condominiului, inclusiv date contabile a sumelor datorate, suficiente pentru perceperea sumelor datorate prin căi juridice și civile legale;
 • încheie contracte cu prestatorii de servicii comunale și necomunale pentru necesitățile comune ale proprietarilor; organizează și monitorizează executarea acestor contracte;
 • examinează petițiile parvenite de la proprietari și ține registrul petițiilor recepționate;
 • execută alte obligații prevăzute de contractul de administrare și/sau convenite cu Asociația/Comunitatea;
 • Administratorul, anual, prezintă adunării generale rapoarte privind activitatea desfășurată pentru anul precedent. Administratorul este obligat să prezinte la solicitarea Consiliului de administrație/Consiliului proprietarilor, Comisiei de cenzori (Cenzorul) rapoartele de activitate pentru fiecare semestru.
Citește mai multe
Read less...
ÎNTREBARE: Cine este administratorul condominiului și cum este selectat?

RĂSPUNS: Administrator al condominiului este o persoană fizică sau juridică abilitată să exercite funcțiile de administrare a condominiului în baza unui contract de administrare, încheiat între Administrator și Asociație/Comunitate, reprezentată de către persoana împuternicită prin hotărârea Asociației/Comunității. Administratorul condominiului este selectat:

 1. de către Asociație/Comunitate sau proprietari și desemnat în cadrul adunării generale cu voturile proprietarilor care dețin mai mult de 1/2 cote-părți; sau, după caz,
 2. prin concurs transparent şi accesibil organizat de către autoritățile administrației publice locale, în cazul în care proprietarii nu au decis modul de administrare în decurs de 3 luni de la data constituirii condominiului. Concursul transparent și accesibil de selectare și desemnare a Administratorului se organizează în conformitate cu regulamentul aprobat de către autoritățile administrației publice locale.
Citește mai multe
Read less...